Allmänna villkor för Casinoutansvensklicenslista.se

Välkommen till Casinoutansvensklicenslista.se! Innan ni använder vår webbplats ber vi er vänligen att läsa och förstå följande allmänna villkor som styr er användning av vår webbplats.

Användaransvar

Genom att använda Casinoutansvensklicenslista.se godkänner ni att ni är ansvarig för er egen användning av webbplatsen. Ni samtycker till att använda webbplatsen i enlighet med gällande lagar och förordningar i ert land. Det är ert eget ansvar att säkerställa att ni följer dessa lagar och förordningar vid användning av webbplatsen.

Information och artiklar

Casinoutansvensklicenslista.se tillhandahåller information och artiklar relaterade till casinon utan svensk licens. Vi strävar efter att erbjuda korrekt och aktuell information, men vi kan inte garantera dess fullständighet eller noggrannhet. Informationen på webbplatsen är avsedd att vara allmän och informativ och ska inte tolkas som professionell rådgivning. Ni ansvarar för att använda denna information på eget ansvar och vid behov söka ytterligare rådgivning innan ni fattar beslut baserade på informationen på webbplatsen.

Externa länkar

Vissa av våra artiklar och innehåll kan innehålla externa länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för er bekvämlighet och vi har ingen kontroll över innehållet eller sekretesspolicyerna på dessa externa webbplatser. Vi ansvarar inte för eventuella förluster, skador eller konsekvenser som kan uppstå genom användningen av dessa externa länkar eller webbplatser. Vi rekommenderar att ni noggrant granskar villkoren och integritetspolicyerna på sådana externa webbplatser innan ni interagerar med dem.

Integritet

Vi värnar om er integritet och behandlar era personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Genom att använda Casinoutansvensklicenslista.se samtycker ni till vår insamling, lagring och behandling av era personuppgifter enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Vi strävar efter att skydda era personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för era personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Ni använder Casinoutansvensklicenslista.se på egen risk. Vi friskriver oss från ansvar för eventuella förluster, skador, eller obehag som kan uppstå genom användningen av vår webbplats eller genom att förlita er på informationen som tillhandahålls på den. Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara felfri, oavbruten eller utan fel. Vi kan inte heller garantera att informationen på webbplatsen är helt korrekt, fullständig eller aktuell. Vi uppmanar er att använda webbplatsen och dess innehåll med försiktighet och göra egna utvärderingar eller konsultera professionell rådgivning vid behov.

Ändringar a@v villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och det är ert ansvar att regelbundet granska villkoren för uppdateringar. Fortsatt användning av webbplatsen efter att ändringar har gjorts innebär att ni accepterar de uppdaterade villkoren.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter förknippade med Casinoutansvensklicenslista.se och dess innehåll tillhör oss eller våra licensgivare. Det är inte tillåtet att reproducera, modifiera, distribuera eller på annat sätt använda vårt innehåll utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Genom att använda Casinoutansvensklicenslista.se bekräftar ni att ni har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor. Om ni inte samtycker till villkoren, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Tack för att ni valt Casinoutansvensklicenslista.se som er källa till information, och vi hoppas att ni får en givande och positiv upplevelse på vår webbplats.